homepage HKA
start >  werk >  ouder werk >  Digitale nieuwsbrief bicatWise

Wat betekent educatWise voor bibliotheken en scholen?

De belangrijkste verschillen met Educat-B zijn de koppeling met de database van de lokale bibliotheek en het web-based karakter. Met educatWise kunnen bibliotheken hun dienstverlening aan scholen professioneel uitvoeren. EducatWise nodigt bibliotheken als het ware uit om samen te werken met scholen. Dit komt onder meer tot uiting doordat ze gebruik maken van dezelfde database met gegevens over materialen en klanten. Dit geeft heel veel mogelijkheden voor beide partijen. Zo krijgen bibliotheken meteen ook alle leerlingen van de basisschool als lid. Ook is het mogelijk om collectievorming en -beheer aan te bieden als service aan scholen.


start >  werk >  ouder werk >  Digitale nieuwsbrief bicatWise