Teksten voor website AnnieTakFonds
start >  werk >  ouder werk >  Teksten website Annie Tak Fonds

De Annie Tak Leefbaarheidsprijs

Een prettige en veilige leefomgeving in het Oosterpark. Dat is de basis voor het instellen van het Annie Tak Fonds. Het fonds keert jaarlijks bedragen uit aan initiatieven die de leefbaarheid in de Oosterparkwijk bevorderen.

U weet als bewoner of als betrokken organisatie het beste welke dingen er moeten veranderen om van het Oosterpark een fijne buurt te maken. U kunt twee keer per jaar (oktober en april) projecten indienen. Een deskundige jury stelt vast of uw initiatief in aanmerking komt voor de Annie Tak Leefbaarheidsprijs.

Aan welke initiatieven moet u dan denken?

Het gaat om plannen, ideeen of initiatieven van bewoners of van organisaties. Deze plannen moeten als doel hebben om een impuls te geven aan het leefklimaat, de veiligheid, de sociale samenhang, de saamhorigheid, kortom de leefbaarheid van de Oosterparkwijk.

De gemeente Groningen en Nijestee zullen jaarlijks een bedrag in het fonds storten. Het fonds zal per jaar aan minimaal 1 en maximaal 3 activiteiten een bijdrage leveren. Een project kan een maximale bijdrage van f 20.000 ontvangen. [...]


start >  werk >  ouder werk >  Teksten website Annie Tak Fonds