Tekst over effectmeting DOK3
start >  werk >  ouder werk >  Webtekst Het Poortje
Tekst geschreven voor de website en nieuwsbrief van DOK3 over de resultaten van de effectmeting van de behandeling van jongeren met meervoudige problematiek.
start >  werk >  ouder werk >  Webtekst Het Poortje