Contentmanagement Stichting Opvoeden
start >  werk >  ouder werk >  Contentbeheer Stichting Opvoeden.nl
Activiteiten Ansje voor de Stichting Opvoeden

Ik heb als contentmanager voor de Stichting Opvoeden.nl het (digitale) werkproces beheerd voor de actualisatie en validatie van landelijke informatie voor ouders en opvoeders over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Het managen van dit proces was een behoorlijk intensief traject met veel partijen georganiseerd in een Landelijke Redactieraad. Ca. 15 landelijke kennis- en thema-instituten en een team van praktijkprofessionals waren hierbij betrokken.

start >  werk >  ouder werk >  Contentbeheer Stichting Opvoeden.nl