Voorkant van Ik tel mee
start >  werk >  ouder werk >  Corporate folder NOVO

Fragment uit de folder: een casus

Contacten onderhouden
Suze (67) woont zelfstandig in een flatje, maar ze is onmachtig om contacten te onderhouden: door haar lage IQ begrijpt ze mensen vaak niet en reageert dan achterdochtig en boos. Nadat haar kinderen het hadden opgegeven met Suze, vervuilde haar huis en zorgde ze niet goed meer voor zichzelf. De enige die nog bij haar kwam, was de buurvrouw en die belde op een dag de ambulance, want Suze was uitgedroogd. De hulp van NOVO werd ingeschakeld. Eerst had Suze veel begeleiding van NOVO nodig bij haar dagelijks leven, zoals het aanbrengen van structuur in de dag, het omgaan met geld, het huishouden. Haar begeleider van NOVO helpt Suze inmiddels ook bij het herstellen van het contact met haar kinderen. NOVO ondersteunt haar buren en haar kinderen bij de omgang met Suze. Zo wordt haar sociale netwerk sterker, zodat ze meer een beroep kan doen op informele ondersteuning.


start >  werk >  ouder werk >  Corporate folder NOVO