Adoptie Magazine maart 2012

start >  werk >  ouder werk >  Artikel voor Adoptie Magazine maart 2012

Tekstfragment uit het artikel:

Bea Grimberg, moeder van drie geadopteerde kinderen uit China: “Ik vind de gedachte achter het passend onderwijs wel sympathiek: dat je kinderen in het regulier onderwijs houdt en voorkomt dat ze een etiketje krijgen opgeplakt. Maar ik denk dat veel leerkrachten in het basisonderwijs niet voldoende toegerust zijn om kinderen die dat nodig hebben extra ondersteuning te bieden. Ook al belooft de minister dat leerkrachten hiervoor scholing krijgen.”


start >  werk >  ouder werk >  Artikel voor Adoptie Magazine maart 2012