Tekst voor flyer VNN geschreven
start >  werk >  Ervaringsverhaal Verslavingspsychiater VNN

In opdracht van VNN een interview gehouden met een psychiater van Verslavingszorg Noord Nederland. Tekst geschreven voor flyer.
start >  werk >  Ervaringsverhaal Verslavingspsychiater VNN