Tekst voor NOVOteiten 2016
start >  werk >  Artikel Avondsterlaan voor NOVOteiten

Interview gehouden over de behandeling van jongeren door NOVO op de locatie Avondsterlaan. Tekst en foto's voor het oktobernummer van NOVOteiten. NOVO is een onderdeel van COSIS.
start >  werk >  Artikel Avondsterlaan voor NOVOteiten